วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555คลิ๊ก เพื่อเข้าดูเสื้อผ้าทั้งหมด
 http://www.cloth2rich.com/cloth.asp?cid=13040

สนใจธุรกิจแฟนไชน์รายได้ดีมากๆ